Home Blog Wat is de naam van het Japanse parlement?

Wat is de naam van het Japanse parlement?

by Niklas Johansson

Japan is een rijk met een constitutionele verdeling van de macht, vergelijkbaar met de manier waarop veel monarchieën in Europa worden bestuurd. Net als in het Verenigd Koninkrijk bestaat het parlement uit een lager en een hogerhuis, die over wetten beslissen.

Het parlement had aanvankelijk relatief weinig macht, maar pas na de eerste Chinees-Japanse oorlog kreeg het meer bevoegdheden. Het parlement begon meer partijdig te worden tijdens de zogenaamde Taishō-democratie, en begon toen ook op een modern parlement te lijken. Maar de toenemende militarisering van het land leidde tot een militaire staatsgreep in 1940.

Het was de zogenaamde 15 mei coup, en daarmee ook de Pacific War die een tijdelijk einde maakte aan verdere democratische ontwikkeling. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de democratisering van het land voortgezet en het jaar daarop werd een bezettingsgrondwet ingesteld. Het is gedeeltelijk gebaseerd op een Europees model, maar heeft elementen van de Japanse traditie.

De Japanse naam van het Parlement

Nu hebben we wat uitgelegd over het Japanse parlement, maar hoe heet het en hoe is het gestructureerd? Het Japanse woord voor parlement is Kokkai en bestaat uit twee kamers. Het hogerhuis bestaat uit 242 leden en het lagerhuis uit 480 leden, waarbij de vertegenwoordigers in het hogerhuis een termijn van zes jaar uitzitten en het lagerhuis voor vier jaar wordt gekozen.

Het parlement benoemt ook de premier van het land. Het Lagerhuis heeft ook de grootste macht in het land en kan indien nodig de premier van het land ontslaan zonder goedkeuring van het Hogerhuis. Bovendien kan het Lagerhuis beslissingen van het Hogerhuis over het land zelf terzijde schuiven. Dus nu je dit gelezen hebt, kun je de volgende quiz goed beantwoorden als je gevraagd wordt “Wat is de naam van het Japanse parlement?”.

Related Articles