Home Blog Hvad hedder Japans parlament?

Hvad hedder Japans parlament?

by Niklas Johansson

Japan er et imperium med en forfatningsmæssig magtfordeling, der ligner den måde, som mange monarkier i Europa styres på. Ligesom i Storbritannien består parlamentet af et under- og overhus, som træffer beslutninger om love.

Parlamentet havde i begyndelsen relativt lidt magt, men det var efter den første kinesisk-japanske krig, at det fik flere beføjelser. Parlamentet begyndte at blive mere partipolitisk under det såkaldte Taishō-demokrati, og det var også her, det begyndte at ligne et moderne parlament. Men den stigende militarisering af landet førte til et militærkup i 1940.

Det var det såkaldte 15. maj-kup, og med det satte Stillehavskrigen også en midlertidig stopper for den videre demokratiske udvikling. Efter afslutningen af Anden Verdenskrig fortsatte demokratiseringen af landet, og året efter blev der indført en besættelsesforfatning. Den er delvis baseret på en europæisk model, men har elementer af japansk tradition.

Det japanske navn på Parlamentet

Nu har vi forklaret lidt om Japans parlament, men hvad hedder det, og hvordan er det opbygget? Det japanske ord for parlament er Kokkai og består af to kamre. Overhuset består af 242 medlemmer og underhuset af 480 medlemmer, og repræsentanterne i overhuset sidder i en seksårig periode, mens underhuset vælges for fire år.

Parlamentet udpeger også landets premierminister. Underhuset har også den største magt i landet og kan om nødvendigt afskedige landets premierminister uden overhusets godkendelse. Desuden kan Underhuset tilsidesætte beslutninger truffet af Overhuset, der vedrører landet på egen hånd. Så nu, hvor du har læst dette, kan du svare rigtigt på den næste quiz, når du bliver spurgt: “Hvad hedder Japans parlament?”

Related Articles