Home Blogg Vad heter Japans parlament?

Vad heter Japans parlament?

by Niklas Johansson

Japan är ett kejsardöme med en konstitutionell maktfördelning som påminner om hur många monarkier i Europa blir styrda. Parlamentet består precis som i Storbritannien av ett under- och ett överhus som beslutar om lagar.

Parlamentets hade från början relativt lite makt, men det var efter det första Sino-Japanska kriget fick de mer befogenheter. Parlamentet började bli mer partipolitiskt under den så kallade Taishō-demokratin, Det var också då det började likna ett modernt parlament. Men den ökande militariseringen av landet ledde till en militärkupp 1940.

Det var den så kallade 15 maj-kuppen och med den satte också stilla havskriget ett tillfälligt stopp för en fortsatt demokratisk utveckling. Efter slutet på andra världskriget fortsatte demokratiseringen av landet och året efter blev en ockupationskonstitution instiftad. Den bygger till viss del på en europeisk modell men har inslag av japansk tradition.

Det japanska namnet på parlamentet

Nu har vi förklarat lite om Japans parlament men vad heter det och hur är det utformat? Det japanska ordet för parlamentet är Kokkai och består av två kammare. Överhuset består av 242 och underhuset består av 480 ledamöter, där representanterna i överhuset har en mandatperiod av sex år och underhuset blir invalda på fyra år.

Parlamentet utser också landets premiärminister. Underhuset har också den största makten i landet och kan utan överhusets godkännande avsätta landets premiärminister vid behov. Dessutom kan underhuset på egen hand överstyra beslut som överhuset fattat rörande landet. Så nu efter att ha läst det här, kan du svara rätt på nästa quiz när du får frågan ”Vad heter Japans parlament?”

Related Articles