Home Blogg Hur lång uppsägningstid har jag, beroende på anställning och fack?

Hur lång uppsägningstid har jag, beroende på anställning och fack?

by Jakob Israelsson
PLAIN PAPER

Sverige har en lång fackföreningshistoria, som började redan i slutet på artonhundratalet. På många sätt har dagens arbetare dessa förkämpar att tacka, när det gäller arbetarskydd och olika regler.

Då fackföreningarna är så väl etablerade och starka i Sverige kan det ibland finnas regelskillnader mellan olika fack. Det är bra för dig att kunna svara på frågan “hur lång uppsägningstid har jag – vad gäller på min arbetsplats?”. 

Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig?

Uppsägningstiden kan inte bara skilja åt mellan olika fackföreningar, den kan även variera beroende på hur länge du har varit anställd. I vissa fall görs det även skillnad på hur lång uppsägningstid du har om du säger upp dig eller om du blir uppsagd. 

Om din arbetsplats inte har kollektivavtal är det istället lagen om anställningsskydd (LAS) som avgör din uppsägningstid. Det är vanligtvis en månad som gäller då, såvida det inte står något annat på ditt kontrakt.

Hur lång uppsägningstid har jag vid provanställning eller visstidsanställning?

Här följer lite statistik kring de vanligaste uppsägningstiderna. Tänk på att alltid kolla med ditt fack eller på ditt anställningsavtal vad som gäller just dig. 

  • Om du varit anställd i mindre än ett år är det vanligt att din uppsägningstid är en eller två månader. Om du varit anställd i över ett år är det vanligt att din uppsägningstid är tre månader.
  • Om du är visstidsanställd finns det inga direkta regler kring uppsägningstid, eftersom anställningen slutar vid ett visst datum. Du kan ofta komma överens med din arbetsgivare om du vill avsluta anställningen i förtid. Vänd dig till ditt fackförbund för tips och råd.
  • Om du har en så kallad provanställning så regleras uppsägningstiden av LAS och är således en månad. En provanställning varar vanligtvis i sex månader.

Related Articles